Training: Motiverende Gespreksvoering

Inleiding

"Mensen worden in het algemeen eerder overtuigd door de redenen die ze zelf hebben ontdekt en opgesomd, dan door de redenen die door anderen zijn opgesomd" Blaise Pascal, 17e eeuw

Als professional heb je allemaal wel eens te maken met mensen die lastig of niet in beweging komen of weerstand hebben tegen een verandering. De neiging kan dan zijn om te gaan adviseren, overtuigen of zelf hard te gaan werken. Waarschijnlijk merk je dat je minder succes hebt dan je zou willen.

Motiverende Gespreksvoering (MGV) is een bewezen effectieve methode om mensen aan te zetten tot gedragsverandering. Bij deze methode leer je de interne motivatie helder te krijgen en te versterken, waardoor de verandering in gang wordt gezet en er meer kans is op een duurzaam resultaat. 

Inhoud training 

Tijdens deze ervaringsgerichte training ligt de nadruk op het koppelen van de theorie van MI aan de eigen beroepspraktijk, waardoor je er gelijk mee aan de slag kunt. Je kan het inpassen in je bestaande manier van werken. De training is maatwerk en bestaat uit 4 à 5 dagdelen. Er wordt geoefend met eigen casussen, waarvan een dagdeel met een trainingsacteur.

Onderwerpen die aan bod komen

  • De principes van MGV en de bruikbaarheid binnen de eigen beroepspraktijk 
  • Wat is de grondhouding van MGV en het effect daarvan
  • De rol van Motivatie binnen MGV en hoe te beïnvloeden 
  • Fases van gedragsverandering en bijbehorende interventies 
  • Belangrijke gesprekstechnieken binnen MGV 
  • Ambivalentie en weerstand herkennen en mee omgaan
  • Verandertaal herkennen en ontlokken

Voor wie?

MGV is zinvol voor elke professional die in zijn/haar werk met gedragsverandering en leefstijlproblematiek te maken heeft. Je leert hoe je mensen effectiever kunt motiveren, met als resultaat: duurzame gedragsverandering, tijdswinst en meer werkplezier.

Voorwaarde tot deelname: minimaal MBO niveau 4 of HBO denk- en werkniveau.

De trainingen en workshops zijn maatwerk.
Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.